Web trực tiếp bóng đá - để vào nền tảng danh tiếng

Không Tồn Tại

Chúng tôi không thể tìm thấy trang quý khách yêu cầu hoặc trang yêu cầu hiện tại không có sẵn. Nếu lỗi này xảy ra với mức độ thường xuyên, xin quý khách vui lòng thông báo cho chúng tôi biết về sự cố quý khách gặp, bằng cách gửi mail tới địa chỉ: [email protected]

Các Tin Mới Nhất
Chuyển đổi số trong công tác đào tạo nghề nghiệp tại trường TCN Nhân Đạo

Chuyển đổi số trong công tác đào tạo nghề nghiệp tại trường TCN Nhân Đạo

Trước sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, việc đào tạo nhân lực chất lượng cao trong giáo dục nghề nghiệp cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 về Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Hớt tóc miễn phí và tặng học bổng nghề cho thanh niên NVQS 2024

Hớt tóc miễn phí và tặng học bổng nghề cho thanh niên NVQS 2024

Ngày 26/02/2024 trường Trung cấp nghề Nhân Đạo đã thực hiện hớt tóc miễn phí và tặng học bổng nghề cho thanh niên lên đường thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2024

Công ty TOP OPTO cần tuyển dụng (19/02/2024 - 19/05/2024)

Công ty TOP OPTO cần tuyển dụng (19/02/2024 - 19/05/2024)

Công ty TOP OPTO cần tuyển dụng 200 nhân viên điện tử, làm việc tại quận 7. Thời hạn tuyển dụng từ 19/02/2024 đến 19/05/2024

Công ty TechLink tuyển dụng (từ 19/02/2024)

Công ty TechLink tuyển dụng (từ 19/02/2024)

Công ty TechLink tuyển dụng 200 nhân viên thời vụ, làm việc tại quận 7. Thời gian tuyển dụng bắt đầu từ 19/02/2024

Công ty XP Power tuyển dụng nhân viên điện tử (19/02/2024 - 19/05/2024)

Công ty XP Power tuyển dụng nhân viên điện tử (19/02/2024 - 19/05/2024)

Công ty XP Power tuyển dụng 200 nhân viên điện tử làm việc tại KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương. Thời hạn tuyển dụng từ 19/02/2024 đến 19/05/2024

Công ty TOPBAND Long Thành tuyển dụng (19/022024 - 19/05/2024)

Công ty TOPBAND Long Thành tuyển dụng (19/022024 - 19/05/2024)

Công ty TOPBAND Long Thành - Đồng Nai tuyển dụng 100 nhân viên điện tử. Thời hạn từ 19/02/2024 - 19/05/2024